Településrendezési terv

Nagyhajmás Község Polgármestere
7343 Nagyhajmás Fő u.35.

Előzetes tájékoztató

A Nagyhajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjéről elfogadott 4/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatjuk Nagyhajmás Község lakosságát, a településen működő civil szervezeteket, hogy a képviselő-testület 91/2016. (V. 25.)  határozatával döntött a 55/2004. (VIII.24.) határozat számú településfejlesztési koncepció, a 9/2005. (VIII. 19.) sz. rendeletével és 74/2005. (VIII. 17.)  határozatával elfogadott településrendezési eszközeinek a „Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálatáról és új terv készítéséről. A tervezés első szakaszában új településfejlesztési koncepció készül, melynek célja a település társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetében bekövetkezett változások és településfejlesztési szándékok rögzítése.

 

Tájékoztatjuk az egyeztetési eljárásban érintett partnereket, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (V. 5.)  önkormányzati rendelet szabályai szerint településfejlesztési koncepció készítéséhez 2017. június 1-ig javaslatokat, észrevételeket tehetnek. Az észrevételeket írásban a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal címére (7342 Mágocs Szabadság u. 39.) eljuttatva, vagy elektronikus levélben a muszak@magocs.hu címre továbbítva tehetik meg.

 

Nagyhajmás , 2017. május  10.

Molnár Norbert
polgármester sk.

 

Letölthető dokumentumok:

Tájékoztató
Szabályzat
Tájékoztatás_összefoglaló

Településrendezési terv:

Részt vesz:

Nem vesz részt:

Skip to content