Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyfélfogadás

Hétfő: 800–1130 – 1230–1600

Kedd: 800–1130

Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 800–1130 – 1230–1600

Péntek: 800–1200

Jegyző

dr. Morvay Klaudia

Telefon: +36 72/451-110/14

E-mail: jegyzo@magocs.hu

Aljegyző

Jónás István

Telefon: +36 72/451-110/20

E-mail: igazgatas@magocs.hu

 • hagyatéki ügyek
 • lakcímnyilvántartás, lakcímbejelentés
 • kereskedelmi ügyek
 • szálláshely üzemeltetés
 • szociális intézeti elhelyezés
 • rendezvénytartás engedélyezése
 • birtokvédelmi eljárások
 • vadkár eljárás

Igazgatás

Kovács Renáta

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • védendő státusz igazolása
 • települési támogatások

Műszak

Geng József

 • műszaki ügyek
 • telepengedélyezési eljárások

Telefon: +36 72/451-110/19

E-mail: muszak@magocs.hu

Adóügy

Vetusinszki Anita

Telefon: +36 72/451-110/12

E-mail: ado@magocs.hu

Pénztár

Kriszt Szandra

Telefon: +36 72/451-110/13

E-mail: amkgazd@magocs.hu

Költségvetés Mágocs

Glöcklerné Varga Magdolna

Telefon: +36 72/451-110/23

E-mail: gazdalkodas@magocs.hu

Költségvetés Mágocs

Csiszár László

Telefon: +36 72/451-110/13

E-mail: penztar@magocs.hu

Költségvetés Nagyhajmás

Szloboda Szilárd

Telefon: +36 72/451-110/22

E-mail: szamlazas@magocs.hu

Költségvetés Mekényes

Sümegi Józsefné

Telefon: +36 72/451-110/22

E-mail: konyveles@magocs.hu

Munkaügy

Kónya Andrásné

Telefon: +36 72/451-110/21

E-mail: borosnedosaanita@gmail.com

Igazgatás

Banizsné Sterner Annamária

 • anyakönyvi ügyek
 • mezőgazdasági és földügyek

Telefon: +36 72/451-110/11

E-mail: onkormanyzat@magocs.hu

E-mail: pmhivatal@magocs.hu

Alsómocsoládi Kirendeltség

Veréb Zoltánné kirendeltség–vezető

Vajdáné Szabó Erika pénzügyi munkatárs

Ginzer Jánosné igazgatási munkatárs

Nagyhajmás

Miklós Éva ügysegéd

Mekényes

Tolnay Tünde ügysegéd