Tájékoztató szociális tüzelőanyag-támogatás igényléséről

Letölthető dokumentumok:

 

Nagyhajmás Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a belügyminiszter pályázati felhívására települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényélése céljából. A belügyminiszter 2020. szeptember 22-én támogató döntést hozott, így Nagyhajmás Község Önkormányzata

68 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást.

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2018. (IV.15.) önkormányzati rendelet 16.§- a tartalmazza a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó helyi szabályokat.

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, szociális célú tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít rászoruló személyeknek.

A kérelem benyújtásának feltétele nincs, a kérelmet bárki benyújthatja, aki tűzifával fűthető ingatlanban él.

A kérelmeket

2020. október 14. napjától 

2020. november 13. napjáig

lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Nagyhajmási Ügyfélszolgálaton.

 A kérelem elbírálását segíti, ha a jövedelemről szóló nyilatkozatot („zöld vonalas” nyugdíj igazolás), illetve az aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására való jogosultságról szóló határozat másolatát csatolják, vagy az iratot a kérelem benyújtásakor bemutatják. 

 A határidő elmulasztása jogvesztő.

 A kérelmeket legkésőbb a benyújtásra nyitva álló határidő utolsó napját követő 30 napon belül – azaz 2020. december 13. napjáig- a Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

  A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb 2021. február 15. napjáig az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

A kérelem nyomtatvány a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Nagyhajmási Ügyfélszolgálatán és a www. mekenyes.hu honlapon elérhető.

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

Nagyhajmás, 2020. október 8.

 

Molnár Norbert sk.

polgármester