Felhívás háztartási támogatás igénylésére

Letölthető felhívás

Letölthető – szerkeszthető- kérelem (docx)     Letölthető kérelem (pdf)

 

TÁJÉKOZTATÓ

háztartási támogatás igényléséről

 

Nagyhajmás Község Önkormányzata háztartási támogatást nyújt annak az életvitelszerű nagyhajmási állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nettó garantált bérminimum 300 %-át nem haladja meg.

 

A támogatás mértéke háztartásonként legalább 10 000 Ft, de legfeljebb 60 000 Ft. A támogatás mértékét a Képviselő-testület állapítja meg a rendelkezésre álló keret, valamint a család egy főre jutó jövedelme és az eltartott személyek számának figyelembe vételével.

 

A támogatást a háztartás valamely nagykorú tagja kérelmezheti. A kérelem egyszemélyes háztartás esetén is benyújtható. A támogatás háztartásonként egy személy számára állapítható meg.

 

A kérelmeket a támogatásról szóló, Nagyhajmás Község Önkormányzata által közzétett felhívás közzétételét követő 15 napon belül lehet benyújtani a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon.

 

A kérelmek benyújtására

2022. november 16. napjától

 2022. november 30. napjáig

van lehetőség a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Nagyhajmási polgármesteri hivatalban.

 

A kérelemhez a háztartásban élő személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását kell csatolni. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el úgy, hogy a támogatás kifizetése legkésőbb tárgyév december 31. napjáig megtörténhessen. A háztartási támogatás pénzbeli támogatás.

 

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

Nagyhajmás, 2022. november 15.

 

 

Molnár Norbert

polgármester

Skip to content