Hirdetmény- Településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezete

HÍRDETMÉNY

 Nagyhajmás Község Önkormányzata nevében Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi védelméről szóló 5/2019. (IV.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) módosítását — amelyet a megváltozott jogszabályi környezet és a Fő utca 145. szám alatti 95 hrsz-ú ingatlan helyi védelem alá helyezése tesz szükségessé, — megelőzően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A. §-a, továbbá a településfejlesztéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi szabályoknak megfelelve, tekintettel a 2021.évi XCIX. tv. 156-157. §-aira is

partnerségi egyeztetésre

bocsátom

2022. március 17- től.

A TKR módosításával kapcsolatos módosító rendelettervezet tartalma a település honlapján http://www.nagyhajmas.hu/telepuleskep-vedelme/ a menüpont alatt elérhető. A rendelettervezettel kapcsolatosan vélemények beküldésére kizárólag írásban legkésőbb

2022. április 6. napjáig beérkezőleg van mód.

Az írásban benyújtott véleményeket a polgármesterhez címezve postai (7343 Nagyhajmás, Fő utca 35.) úton, vagy az onkormanyzat@nagyhajmas.hu  e-mail címre kell elektronikusan beküldeni.

Hirdetmény

Módosító rendelet tervezete

Rendelet módosításokkal egységbe foglalt tervezete

Értékleltár – 2022

Skip to content