Meghívó a Képviselő-testület 2020. január 15-i ülésére

MEGHÍVÓ

Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 15-én (szerdán)  16 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal (Nagyhajmás, Fő utca 35.)

 

Napirendek:

1.) Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési (szabályozási) terv

Előadó: Molnár Norbert polgármester

(Az előterjesztés a linkre kattintva megtekinthető.) 

Rendelettervezet – Helyi Építési Szabályzat

Belterületi szabályozási terv

Külterületi szabályozási terv

Szerkezeti terv

 

2.) Falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Molnár Norbert polgármester

(Az előterjesztés a linkre kattintva megtekinthető.) 

Falugondnoki rendeletmódosítás – tervezet

 

3.) 2019. évi belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Molnár Norbert polgármester

(Az előterjesztés a linkre kattintva megtekinthető.) 

Belső ellenőrzési jelentés – 2019. év

 

4.) Bérleti díjak felülvizsgálata

Előadó: Molnár Norbert polgármester

 

5.) Nagyhajmási Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködés megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Molnár Norbert polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző

(Az előterjesztés a linkre kattintva megtekinthető.) 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

6.) Nagyhajmási Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködés megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Molnár Norbert polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző

(Az előterjesztés a linkre kattintva megtekinthető.) 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

7.) Egyebek

Előadó: Molnár Norbert polgármester

 

Nagyhajmás, 2020. január 9.

 

Molnár Norbert sk.

polgármester