Tájékoztató a választópolgárok által benyújtható kérelmek benyújtásának határidejéről és módjáról

Kérelmek letölthetők itt:

http://www.nagyhajmas.hu/valasztopolgaroknak/

Elektronikusan beküldhetők itt:

https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

 

Választópolgároknak- fülhöz szöveg