Felhívás – Lakossági fórum! (2019. március 20.)

HIRDETMÉNY

Nagyhajmás Község Önkormányzata a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megkezdte a településképi rendelet megalkotását, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési Terv felülvizsgálatát. A dokumentumok elkészítéséhez szükséges eljárás során Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelete alapján

lakossági fórumot kell tartani.

 

A lakossági fórum helye: Kultúrház nagyterme, 7343 Nagyhajmás, Fő u. 44.

Ideje: 2019. március 20. 17:30-óra.

A fórumon az érdeklődő lakosságot a települési főépítész tájékoztatja a településképi rendelet elkészítésének menetéről, annak jogszabályi hátteréről.

A dokumentum készítésével kapcsolatosan kérdések és javaslatok tehetők a helyszínen szóban és írásban, vagy legkésőbb 2019. március 28. napjáig írásban.

A véleményeket Nagyhajmás Község polgármesteri hivatalához személyesen, postai (7343 Nagyhajmás, Fő utca 35.) úton, vagy a muszak@magocs.hu e-mail címre kell beküldeni.

A településképi rendelettervezettel kapcsolatos további információ a www.nagyhajmas.hu oldalon található.

Megjelenésükre számítunk.

Molnár Norbert
polgármester